/АЖЛЫН ЗАР/ НҮБ-ЫН ДҮРВЭГСДИЙН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН ДЭЭД КОМИССАРЫН ГАЗАР

Тус байгууллагаас 2019 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд зарласан ажлын байруудтай танилцана уу. https://www.unhcr.org/careers.html 

Цахим анкет бөглөх зааврыг :https://www.unhcr.org/how-to-apply.html . холбоосоор орж сонирхно уу.

НҮБ-ын Дүрвэгсдийн асуудал эрхэлсэн Дээд комиссарын газрын олон нийтийн сүлжээн дэх хаягууд:

ДЭЛХИЙН ОЮУНЫ ӨМЧИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ЗАРЛАСАН НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙР

Ажлын байр: Мэдээллийн аюулгүй байдлын ахлах ажилтан – P4 – 19209-FT

Материал хүлээн авах хугацаа: 2019 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдөр

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг : https://wipo.taleo.net/careersection/wp_2/jobsearch.ftl?lang=en

ОЛОН УЛСЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ЗАРЛАСАН НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагаас 2019 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдрийг хүртэл материал хүлээн авахаар зарласан нээлттэй ажлын байрны заруудтай танилцана уу. Сонирхсон хувь хүмүүс хавсралтад буй зааврын дагуу тус байгууллагын цахим хуудсанд хэрэглэгчийн нэр үүсгэснээр ажлын байрны заруудыг цаг алдалгүй авах боломжтой болох юм. Мөн ilojobs@ilo.org хаягаар лавлах,  www.ilo.org/hrd  цахим хуудаснаас дэлгэрэнгүй мэдээллүүдтэй танилцах боломжтой.