ШВЕЙЦАРТ ТӨВТЭЙ ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

Олон улсын парламентын холбоо (IPU):

https://www.ipu.org/about-us/working-with-ipu/vacancies

 

Дэлхийн худалдааны байгууллага (WTO):

https://erecruitment.wto.org/public/index-wto.asp?lng=en

 

Олон улсын худалдааны төв (ITC):

http://www.intracen.org/itc/about/working-with-itc/itc-careers/current-job-openings/

 

Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллага (WIPO):

https://wipo.taleo.net/careersection/wp_2/jobsearch.ftl#

 

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага (ILO):

https://jobs.ilo.org/go/All-Jobs/2842101/

 

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага (WHO):

https://careers.who.int/careersection/ex/jobsearch.ftl#

 

НҮБ-ын ДОХ-ын нэгдсэн хөтөлбөр (UNAIDS):

http://www.unaids.org/en/vacanciesandtenders/vacancies

 

НҮБ-ын Дүрвэгсдийн асуудал эрхэлсэн дээд комиссарын алба (UNHCR):

https://www.unhcr.org/careers.html

 

Дэлхийн цаг уурын байгууллага (WMO):

https://erecruit.wmo.int/public/

 

Олон улсын улаан загалмай хороо (ICRC):

https://career012.successfactors.eu/career?career_company=ICRCPROD&lang=en_GB&company=ICRCPROD

 

Олон улсын цахилгаан холбооны байгууллага (ITU):

https://erecruit.itu.int/public/

 

Дэлхийн шуудан холбооны байгууллага (UPU):

https://erecruit.upu.int/public/index.asp?lng=en

 

Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO):

https://iso.csod.com/ats/careersite/search.aspx?site=5&c=iso

 

Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллага (IOM):

https://www.iom.int/recruitment