/АЖЛЫН ЗАР/ ДЭЛХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА

Тус байгууллагаас шинээр зарлагдсан ажлын байруудтай careersection/ex/jobsearch.ftl. гэсэн холбоосоор орж танилцана уу. Доор дурьдсан, ялангуяа удирдах албан тушаалуудад эмэгтэй ажилтан шалгаруулан авахыг зорьж байгаа болно. WIPO 13.08

СУРГАЛТЫН ЗАР

НҮБ-ын Сургалт, судалгааны хүрээлэн (UNITAR)-гээс зарласан cургалт болон онлайн сургалтуудын талаарх мэдээлэлтэй танилцана уу.

  1. 2019 оны 9 дүгээр сарын 1-ээс 2020 оны 8 дугаар сарын 31-нд Женев хотноо болох “Дипломат үйл ажиллагааны мэргэшил дээшлүүлэх сургалт” (https://www.unitar.org/event/full-catalog/5th-edition-unitars-executive-diploma-diplomatic-practice-geneva)

 

/АЖЛЫН ЗАР/ ДЭЛХИЙ ОЮУНЫ ӨМЧИЙН БАЙГУУЛЛАГА

Тус байгууллагаас зарлсан ажлын байруудтай танилцана уу.  Материал хүлээн авах эцсийн хугацаа 2019.09.04.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: https://wipo.taleo.net/careersection/wp_2/jobsearch.ftl?lang=en

Зайны сургалтын туслах ажилтан – P2 – 19186-FT

Зөвлөх (Англи/Хятад хэлтэй) – P4 – 19198-FT

Зөвлөх (Англи/Перс хэлтэй) – P4 – 19199-FT

/АЖЛЫН ЗАР/ ДЭЛХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА

Тус байгууллагаас дараах хоёр удирдах албан тушаалын орон тоонд нээлттэй ажлын байр зарласан байна. Материал хүлээн авах эцсийн хугацаа 2019 оны 8 дугаар сарын 26-ны өдөр.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг  https://careers.who.int/careersection/ex/jobsearch.ftl. холбоосоор орж сонирхно уу.

WHO darga