/АЖЛЫН ЗАР/ УРГАМЛЫН ШИНЭ ТӨРӨЛ, ЗҮЙЛИЙГ ХАМГААЛАХ ОЛОН УЛСЫН ХОЛБОО ТББ

ШХУ-ын Женев хотод төвтэй тус байгууллагаас “Холбоо харилцаа, арга хэмжээ зохион байгуулах ажилтан” гэсэн ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарласан байна. Сонирхсон хүмүүс 2019 оны 9 дүгээр сарын 9-өөс өмнө WIPO’s online recruitment system Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын сонгон шалгаруулалтын системээр дамжуулан дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.

/АЖЛЫН ЗАР/ ДЭЛХИЙН ХУДАЛДААНЫ БАЙГУУЛЛАГА

Тус байгууллагын Оюуны өмч, төрийн худалдан авалт, өрсөлдөөний хэлтэс Техник, туслах ажилтан сонгон шалгаруулж байна. Сонирхсон хүмүүс 2019 оны 9 дүгээр сарын 15-наас өмнө https://erecruitment.wto.org/public/hrd-cl-vac-view.asp?jobinfo_uid_c=5957&vaclng=en. гэсэн холбоосоор орж бүртгүүлнэ үү.