АРЬС ҮНДСЭЭР АЛАГЧЛАХ БҮХ ХЭЛБЭРИЙГ УСТГАХ ТУХАЙ КОНВЕНЦИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААРХ МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ЭЭЛЖИТ ТАЙЛАНГ ХЭЛЭЛЦЭВ

NATIONALIST GROUPS AND ENDANGERED LANGUAGES RAISED BY EXPERTS AS THE COMMITTEE ON RACIAL DISCRIMINATION EXAMINES THE REPORT OF MONGOLIA

Committee on the Elimination                                                                     CERD/19/16

of Racial Discrimination                                                                       16 August 2019