/АЖЛЫН ЗАР/ ДЭЛХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА

Тус байгууллагаас дараах хоёр удирдах албан тушаалын орон тоонд нээлттэй ажлын байр зарласан байна. Материал хүлээн авах эцсийн хугацаа 2019 оны 8 дугаар сарын 26-ны өдөр.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг  https://careers.who.int/careersection/ex/jobsearch.ftl. холбоосоор орж сонирхно уу.

WHO darga

/АЖЛЫН ЗАР/ НҮБ-ЫН ДҮРВЭГСДИЙН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН ДЭЭД КОМИССАРЫН ГАЗАР

Тус байгууллагаас 2019 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд зарласан ажлын байруудтай танилцана уу. https://www.unhcr.org/careers.html 

Цахим анкет бөглөх зааврыг :https://www.unhcr.org/how-to-apply.html . холбоосоор орж сонирхно уу.

НҮБ-ын Дүрвэгсдийн асуудал эрхэлсэн Дээд комиссарын газрын олон нийтийн сүлжээн дэх хаягууд: