/АЖЛЫН ЗАР/ УРГАМЛЫН ШИНЭ ТӨРӨЛ, ЗҮЙЛИЙГ ХАМГААЛАХ ОЛОН УЛСЫН ХОЛБОО ТББ

ШХУ-ын Женев хотод төвтэй тус байгууллагаас “Холбоо харилцаа, арга хэмжээ зохион байгуулах ажилтан” гэсэн ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарласан байна. Сонирхсон хүмүүс 2019 оны 9 дүгээр сарын 9-өөс өмнө WIPO’s online recruitment system Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын сонгон шалгаруулалтын системээр дамжуулан дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.

/АЖЛЫН ЗАР/ ДЭЛХИЙН ХУДАЛДААНЫ БАЙГУУЛЛАГА

Тус байгууллагын Оюуны өмч, төрийн худалдан авалт, өрсөлдөөний хэлтэс Техник, туслах ажилтан сонгон шалгаруулж байна. Сонирхсон хүмүүс 2019 оны 9 дүгээр сарын 15-наас өмнө https://erecruitment.wto.org/public/hrd-cl-vac-view.asp?jobinfo_uid_c=5957&vaclng=en. гэсэн холбоосоор орж бүртгүүлнэ үү.

АРЬС ҮНДСЭЭР АЛАГЧЛАХ БҮХ ХЭЛБЭРИЙГ УСТГАХ ТУХАЙ КОНВЕНЦИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААРХ МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ЭЭЛЖИТ ТАЙЛАНГ ХЭЛЭЛЦЭВ

NATIONALIST GROUPS AND ENDANGERED LANGUAGES RAISED BY EXPERTS AS THE COMMITTEE ON RACIAL DISCRIMINATION EXAMINES THE REPORT OF MONGOLIA

Committee on the Elimination                                                                     CERD/19/16

of Racial Discrimination                                                                       16 August 2019