НҮБ-ААС ЗАРЛАСАН УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

НҮБ-ын Хүний эрхийн Дээд комиссарын газар /Нью-Йорк дахь төв/ Хүний эрхийн туслах Ерөнхий нарийн бичгийн даргын албан тушаалд нээлттэй ажлын байр зарласан байна. Нэр дэвшихийг хүсэгчид холбогдох материалаа 2019 оны 8 дугаар сарын 23-ны өдрөөс өмнө : dhc-ohchr@ohchr.org. гэсэн цахим шууданд илгээх боломжтой. Тус ажлын байрны танилцуулга, гүйцэтгэх үүрэг, шалгуурын талаархи мэдээлэлтэй танилцна уу.

НҮБ-ААС ЗАРЛАСАН УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

НҮБ-ын Хүний эрхийн Дээд комиссарын орлогчийн албан тушаалд нэр дэвшихийг хүсэгчид холбогдох материалаа 2019 оны 8 дугаар сарын 23-ны өдрөөс өмнө : dhc-ohchr@ohchr.org. гэсэн цахим шууданд илгээх боломжтой. Тус ажлын байрны танилцуулга, гүйцэтгэх үүрэг, шалгуурын талаархи мэдээллийг хавсаргав.

 

GeneveDeputy1

ШВЕЙЦАРТ ТӨВТЭЙ ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллага (WIPO):

DIRECTOR – D1 – 19181-FT

Madrid Information and Promotion Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Application Deadline – 6-August -2019

Details here: https://wipo.taleo.net/careersection/wp_2/jobsearch.ftl?lang=en

 

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага (WHO):

https://careers.who.int/careersection/ex/jobsearch.ftl#