ОЛОН УЛСЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ЗАРЛАСАН НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагаас 2019 оны 8 дугаар сарын 27-ны өдрийг хүртэл материал хүлээн авахаар зарласан нээлттэй ажлын байрны заруудтай танилцана уу. Сонирхсон хувь хүмүүс хавсралтад буй зааврын дагуу тус байгууллагын цахим хуудсанд хэрэглэгчийн нэр үүсгэснээр ажлын байрны заруудыг цаг алдалгүй авах боломжтой болох юм. Мөн ilojobs@ilo.org хаягаар лавлах,  www.ilo.org/hrd  цахим хуудаснаас дэлгэрэнгүй мэдээллүүдтэй танилцах боломжтой.

НҮБ-ААС ЗАРЛАСАН УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

НҮБ-ын Хүний эрхийн Дээд комиссарын газар /Нью-Йорк дахь төв/ Хүний эрхийн туслах Ерөнхий нарийн бичгийн даргын албан тушаалд нээлттэй ажлын байр зарласан байна. Нэр дэвшихийг хүсэгчид холбогдох материалаа 2019 оны 8 дугаар сарын 23-ны өдрөөс өмнө : dhc-ohchr@ohchr.org. гэсэн цахим шууданд илгээх боломжтой. Тус ажлын байрны танилцуулга, гүйцэтгэх үүрэг, шалгуурын талаархи мэдээлэлтэй танилцна уу.

НҮБ-ААС ЗАРЛАСАН УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

НҮБ-ын Хүний эрхийн Дээд комиссарын орлогчийн албан тушаалд нэр дэвшихийг хүсэгчид холбогдох материалаа 2019 оны 8 дугаар сарын 23-ны өдрөөс өмнө : dhc-ohchr@ohchr.org. гэсэн цахим шууданд илгээх боломжтой. Тус ажлын байрны танилцуулга, гүйцэтгэх үүрэг, шалгуурын талаархи мэдээллийг хавсаргав.

 

GeneveDeputy1

ШВЕЙЦАРТ ТӨВТЭЙ ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллага (WIPO):

DIRECTOR – D1 – 19181-FT

Madrid Information and Promotion Division, Madrid Registry, Brands and Designs Sector

Application Deadline – 6-August -2019

Details here: https://wipo.taleo.net/careersection/wp_2/jobsearch.ftl?lang=en

 

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага (WHO):

https://careers.who.int/careersection/ex/jobsearch.ftl#