ДЭЛХИЙН ХУДАЛДААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХИЙН ХУДАЛДААТАЙ ХОЛБООТОЙ АСУУДЛЫН ТУХАЙ ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААНЫГ ДАРГАЛАВ

TRIPS council20190606

Дэлхийн худалдааны байгууллага /ДХБ/-ын Оюуны өмчийн эрхийн худалдаатай холбоотой асуудлын тухай хэлэлцээр /ТРИПС/-ийн зөвлөлийн ээлжит хуралдаан 2019 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдөр болж, хуралдаанаар оюуны өмч болон биологийн төрөл зүйл, эмийн асуудлууд, шинээр патент авах шаардлагад ашигласан уламжлалт мэдлэгийг нээлттэй болгох, бүтээлч үйлдвэрлэлийг дэмжих зэрэгтэй холбоотой асуудлуудыг хэлэлцэв.