НҮБ-ААС ЗАРЛАСАН УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

НҮБ-ын Хүний эрхийн Дээд комиссарын газар /Нью-Йорк дахь төв/ Хүний эрхийн туслах Ерөнхий нарийн бичгийн даргын албан тушаалд нээлттэй ажлын байр зарласан байна. Нэр дэвшихийг хүсэгчид холбогдох материалаа 2019 оны 8 дугаар сарын 23-ны өдрөөс өмнө : dhc-ohchr@ohchr.org. гэсэн цахим шууданд илгээх боломжтой. Тус ажлын байрны танилцуулга, гүйцэтгэх үүрэг, шалгуурын талаархи мэдээлэлтэй танилцна уу.

NY1 NY2 NY3