/АЖЛЫН ЗАР/ УРГАМЛЫН ШИНЭ ТӨРӨЛ, ЗҮЙЛИЙГ ХАМГААЛАХ ОЛОН УЛСЫН ХОЛБОО ТББ

ШХУ-ын Женев хотод төвтэй тус байгууллагаас “Холбоо харилцаа, арга хэмжээ зохион байгуулах ажилтан” гэсэн ажлын байрны сонгон шалгаруулалт зарласан байна. Сонирхсон хүмүүс 2019 оны 9 дүгээр сарын 9-өөс өмнө WIPO’s online recruitment system Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын сонгон шалгаруулалтын системээр дамжуулан дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна уу.