/АЖЛЫН ЗАР/ НҮБ-ЫН ДҮРВЭГСДИЙН АСУУДАЛ ЭРХЭЛСЭН ДЭЭД КОМИССАРЫН ГАЗАР

Тус байгууллагаас 2019 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд зарласан ажлын байруудтай танилцана уу. https://www.unhcr.org/careers.html 

Цахим анкет бөглөх зааврыг :https://www.unhcr.org/how-to-apply.html . холбоосоор орж сонирхно уу.

НҮБ-ын Дүрвэгсдийн асуудал эрхэлсэн Дээд комиссарын газрын олон нийтийн сүлжээн дэх хаягууд:

  • Career Page:www.unhcr.org/careers.html
  • LinkedIn: @UNHCR
  • Twitter: @UNHCRCareers and @Refugees
  • Facebook: @UNHCR
  • Instagram: @Refugees