/АЖЛЫН ЗАР/ ДЭЛХИЙН ОЮУНЫ ӨМЧИЙН БАЙГУУЛЛАГА

Ажлын байрны нэр: Туслах ня/бо – D1 – 19246-FT

Салбарын нэр: Хөтөлбөрийн төлөвлөлт, санхүү, захиргаа, удирдлагын сектор, Нягтлан бодох алба

Материал хүлээн авах хугацаа: 2019.09.30

 

Ажлын байрны нэр: Бизнесийн дүн шинжээч – P3 – 19247-FT

Салбарын нэр: Патент, технологийн сектор, Хууль, олон улсын харилцааны газар, Бизнесийн хөгжлийн хэлтэс

Материал хүлээн авах хугацаа: 2019.09.20