/АЖЛЫН ЗАР/ ДЭЛХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА

Тус байгууллагаас дараах хоёр удирдах албан тушаалын орон тоонд нээлттэй ажлын байр зарласан байна. Материал хүлээн авах эцсийн хугацаа 2019 оны 8 дугаар сарын 26-ны өдөр.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг  https://careers.who.int/careersection/ex/jobsearch.ftl. холбоосоор орж сонирхно уу.

WHO darga