/АЖЛЫН ЗАР/ ДЭЛХИЙН ХУДАЛДААНЫ БАЙГУУЛЛАГА

Тус байгууллагын Оюуны өмч, төрийн худалдан авалт, өрсөлдөөний хэлтэс Техник, туслах ажилтан сонгон шалгаруулж байна. Сонирхсон хүмүүс 2019 оны 9 дүгээр сарын 15-наас өмнө https://erecruitment.wto.org/public/hrd-cl-vac-view.asp?jobinfo_uid_c=5957&vaclng=en. гэсэн холбоосоор орж бүртгүүлнэ үү.