/АЖЛЫН ЗАР/ ДЭЛХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА

Тус байгууллагаас шинээр зарлагдсан ажлын байруудтай careersection/ex/jobsearch.ftl. гэсэн холбоосоор орж танилцана уу. Доор дурьдсан, ялангуяа удирдах албан тушаалуудад эмэгтэй ажилтан шалгаруулан авахыг зорьж байгаа болно. WIPO 13.08